فروش اپارتمان

نوع ملک: کلنگی سن ملک: 20 مساحت ملک: 116 قیمت واحد: 2000000
تهران ← تهران ← منطقه 01
فروش خانه کلنگی

نوع ملک: آپارتمان سن ملک: 2 مساحت ملک: 333 قیمت واحد: 111111
تهران ← تهران ← منطقه 01